Köpa attefallshus

Köpa attefallshus

Attefallshus inifrån

Attefallshus är i Sverige en ny typ av komplementbyggnad. Den 2-juli 2014 kan man bygga attefallshus i Sverige utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 25 m² byggnadsarea & 4 meter nockhöjd, & det kan inredas till permanentbostad. De nya bestämmelserna omfattar totalt fem olika typer av åtgärder: komplementbostadshus (en självständig bostad), komplementbyggnad (till exempel garage), tillbyggnad, en extra bostad & nya takkupor. Den nya byggnadstypen har uppkallats efter Stefan Attefall som var Sveriges bostadsminister mellan 2010 & 2014. 2017 inleddes en statlig utredning om nya regler för attefallshus, utifrån förslaget att öka den maximala byggarean från 25 till 30 kvadratmeter.


Gimme Shelter - Nyckelfärdiga attefallshusGimme shelter – Nyckelfärdiga attefallshus

Med gimme shelters unika koncept av nyckelfärdiga attefallshus som går att bygga ut och kombineras kan enkelt beställa och bygga ditt första nyckelfärdiga attefallshus. Husen är miljövänliga och enkla att placera på ofri grund.

Läs mer om gimme shelters nyckelfärdiga attefallshus!

 

 

 


Regler för attefallshus 2018 till 2019Regler attefallshus 2018 – 2019

Läs om de aktuella reglerna för attefallshus mellan 2018-2019. Tips och nödvändiga rekommendationer om vad du ska tänka på innan du köper eller bygger ett attefallshus.

Läs vår regelguide för attefallshus 2018 – 2019 här!


Attefallshusets historia

Attefallshusets historia

Ett av de första attefallshusen

I december 2013 presenterade Boverket en rapport som föreslog att den sammanlagda arean för friggebodar skulle få uppgå till 20 kvadratmeter. I samma utredning undersöktes även en ny byggnadstyp med byggnadsarea upp till 25 kvadratmeter som skulle kunna användas som permanent bostad. Bostadsministern sade då till SVT att regeringen förordade båda förslagen. Regeringen lade i februari 2014 fram en lagrådsremiss som fick mycket kraftig kritik av Lagrådet. Kritiken ledde till vissa ändringar i propositionen när den lades fram i mars 2014.
Intresset för den nya hustypen var stort när den presenterades & Villaägarnas riksförbund bedömde att reformen skulle kunna ge 150 000 till 200 000 nya bostäder. Resultatet blev dock inte så många bostäder; under 2015 gällde drygt ettusen anmälningar attefall hus och attefallsbostäder. Antalet attefallshus som fått börja byggas har ökat varje år sedan 2014.


Attefallshus regler

Regler attefallshus

Regler för attefallshus

De åtgärder som ingår i de nya bestämmelserna gäller bara på tomter som redan är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus. Det finns begränsningar i bygglovfriheten, till exempel på hus & i områden som är särskilt värdefulla från historisk synpunkt. Det är inte heller tillåtet att bygga Attefallshus eller tillbyggnad närmare gräns mot granne än 4,5 meter om inte den berörda grannen medger det.

Åtgärderna kräver inte bygglov, men med undantag för vissa takkupor kräver de bygganmälan till kommunen & att kommunen lämnar startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas. Kommunens byggnadsnämnd ska pröva att åtgärden kan antas uppfylla kraven enligt plan- & bygglagen & andra föreskrifter. Byggnadsnämnden kan neka startbesked om åtgärden inte fyller kraven på bygglovbefrielse eller om åtgärden strider mot något annat, till exempel regler om skydd mot brand & olyckor. Ligger tomten nära vatten kan det behövas strandskyddsdispens.

De tidigare reglerna för friggebodar behålls, det blir alltså möjligt att både ha ett Attefallshus & en friggebod på tomten. Den som har en tomt med ett en- eller tvåbostadshus kan därför bebygga den med en eller flera friggebodar upp till sammanlagt 15 , en eller flera Attefallshus upp till sammanlagt 25 m² & en tillbyggnad på upp till 15 m². Dessutom går det att bygga två takkupor om det inte finns några tidigare, & det går att inreda en extra bostad i ett enbostadshus.
Åtgärderna får strida mot detaljplanen, vilket betyder att det går att bygga större än vad detaljplanen anger. Det går också att bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplan.

Att tänka på innan du köper fritidshus

Att tänka på innan du köper fritidshus

Experter och husägare varnar nybörjare, till exempel att de kanske hamnar mycket mer än de förväntar sig – och tar mycket frustration för att hålla hyresgästerna nöjda. De kan helt enkelt regleras av regler eller föreskrifter som åläggs av lokala myndigheter eller boligejerers förening, eller befinner sig över oväntade kostnader. Och det är ingen garanti för att hyra eller resalemarknaden kommer att vara starkt för att motivera utgiften.

”Kostnaden att äga och hyra ett fritidshus kan vara väldigt högt”, varnar långsiktigt fastighetsinvesterare Johan. ”Problemet och kostnaderna för korttidsboende är högre än de flesta förväntar sig. .Människor är alltför optimistiska om hyresnivåer, lediga tjänster, förvaltningsavgifter, underhållskostnader och hushållsvärden ökar. i bergen av korrosion av salt luft på stranden, säger han.

Köp fritidshuset av rätt anledning. Realtorsföreningens undersökningar finner att den primära motivationen för ett fritidshus är semester. Och många experter tycker att det är det bästa sättet att närma sig affären. Hyresintäkterna är så oförutsägbara det borde ses som en sås, säger de och köpare av fritidshus borde verkligen inte förlita sig på det för att täcka sina bostadslån och andra utgifter. Och marknaden är för oförutsägbar att förvänta sig att dra nytta av en försäljning.

Tillvägagångssättet med de minsta riskerna, säger många experter, är att husköpare väljer en plats de kommer att njuta av och fokusera på det som deras högsta prioritet.

Välj en plats som är bra för företag. Även om hyresintäkter inte borde vara högsta prioritet, kommer det fortfarande att bli avgörande för många husköpare. Så som med all fastighet är platsen nyckeln.

Försäljningspriser och hyresgästens efterfrågan varierar dramatiskt, även inom en viss gemenskap, och inte bara för att en strandfastighet kommer att bli mycket mer önskvärd än en fastighet bara några kvarter inlands. Till exempel kan mycket konstruktion innebära att platsen är varm eller att en glut kommer att sänka hyreskostnader och försäljningspriser.

En annan aspekt av plats att tänka på: hur långt är platsen från ägarna. National Association of Realtors säger att 57% av semesterfastigheterna ligger vid stranden eller sjön, med medianavståndet 200 mil från hemmet – tillräckligt långt för att kräva att man spenderar pengar till en chef och vaktmästare. Små sysslor som en ägare skulle göra sig själv hemma kan därmed bli dyrt.

Ha en plan för att få hyresgäster. Att hitta, vetting och förhandla med hyresgäster är mer arbete än många ägare är villiga att ta på sig. Så, många använder en tjänst för att få till affärer. Men det är viktigt att ägarna förstår vad dessa tjänster innebär innan de registrerar sig. Fastighetsmäklare debiterar ofta 18% till 25% av hyran, och ibland mycket mer, vanligtvis dras av från hyran över till ägaren. Och deras kontrakt kan till och med kräva uppdrag på hyresgäster som ägarna befinner sig. De ger skador försäkring och bar hyresgäster som har ställt problem för andra ägare.

Numera använder många ägare online-tjänster som Airbnb, HomeAway och TripAdvisor, men denna bransch är inte längre en enkel abonnemangsbaserad annonseringstjänst. Dessa försäljningsställen, som vanligtvis tar ut en glidande skala beroende på hyresräntan, utvecklas till fullserviceverksamhet: De hanterar inte bara hyresgästernas betalningar utan ger försäkring för att skydda ägarna och påminner automatiskt hyresgästerna om betalningar och återlämnar hyresgästernas skada insättningar.

Vissa noteringstjänster dikterar också avbokningsregler och andra villkor som många ägare tycker om att kontrollera sig själva. Och vissa listor håller tillbaka kontaktuppgifter från ägaren och den potentiella hyresgästen tills hyresbetalningar är mottagna för att hindra off-site-avtal för att undvika ”serviceavgifter” som kan kosta hyresgäster hundratals dollar för en veckolång vistelse.

Se upp för skattefällor. Federal skatteregler erbjuder avdrag för fastighetslån, fastighetsskatt, försäkringspremier och många andra utgifter på hemhem. Men reglerna är komplexa och de största rasterna går i allmänhet till ägare som använder fastigheten inte mer än 14 dagar om året själva, vilket minskar förmånerna för ägare som vill använda sin egendom tungt. Och när det kommer dags att sälja en hyra, kommer vinsten troligen att beskattas som långsiktiga kapitalvinster – och inte skyddas som vinster från ett primärt hem – även om många ägare undviker det genom att konvertera en hyra till en primärbostad vid pensionering.

Din hyresgäster kan göra mer semester än dig. Företag och nöje blandar inte alltid, säger erfarna hyresvärdar. För högsta hyresintäkter måste ägarna erbjuda sina fastigheter under topp sommar- eller vintersäsongen, vilket kan vara när de vill använda sig själva.